Cenzone Tech logo Cenzone tech logo

Advanced biotechnologies....

.....for animal production

 

Şirketimiz California’da anonim şirketi hâline geldi. Biz bilimsel araştırmalara ve klinik onaylara dayanan, doğal hayvan yemi katkıları üreten bir şirketiz. Bioteknoloji ve yem endüstrisi alanında yıların tecrübesi ve kapsamlı malumatımız ile anahtarımız esas amacımıza nail olmak için gerekli beceri ve deneyime sahip.

Amacımız çiftçiliği daha yaralı kılmak; çünkü çiftçiler artık daha doğru karalar alıyor. Günümüzde pazarın yüzde yetmişi hayvan üretimi için , antibiyotik gereksinimi olsa da olmasa da antibiyotik kullanıyor. Antibiyotiklerin sürekli kullanımıyla, bakteriler mutasyona uğrar ve bu mutasyona uğramış bakteriler artık olarak insanın tükettiği etlerde bulunuyor. Bu artık birikintiler sağlığımıza zararlı olabiliyorlar.

Sonuç olarak, endüstri antibiyotiksiz, probiyotik içeren ürünlerin kullanımına yöneliyor. Cenzone’nin yenilikçi ürünleri 50’den fazla ülkede et, süt ve yumurta üreticileri tarafından performans arttırıcı olarak kullanılıyor.

 
 

2000 yılında Cenzone-TECH Europe sığır, domuz ve kümes hayvanları için performans arttırıcı yem katkısı olan Yeasture W başarısından dolayı AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN onaylanan ilk şirkettir. Cenzone bütün hayvan yemi sektörüne geniş ürün yelpazesi ile hitap eder. Cenzone’nin bütün ürünleri özellikle hayvan sağlığı verimliliğini en iyi duruma getirilmesi, ürünlerinden edinilecek kârın en yüksek seviyeye getirilmesi esası üzerine formüle edilmiştir  


betaglucans.us

 

 

 

 
Home - Products - Projects - Research - Contact - News
© 2005 Cenzone Tech Europe