Cenzone Tech logo Cenzone tech logo

Na prirodan način.....

.....do zdravlja životinja

 

Locirani u  CALIFORNIJI, USA osnovani 1991. godine. Mi smo kompanija koja proizvodi Prirodne aditive za ishranu domaćih životinja, baziranih na naučnim istraživanjima i kliničkim potvrdama.

Naš rukovodeći kadar, sa višegodišnjim iskustvom u boitehnologiji i industrijskoj proizvodnji hrane, sa velikim znanjem poseduje znanja i iskustva potrebna da bi smo ispunili naše strateške zadatke. A to su olakšati farmersku proizvodnju, učiniti je profitabilnijom, zbog toga što farmeri danas mogu donositi pravilne odluke.

Danas  70% tržišta zauzimaju antibiotici za farmersku proizvodnju bez obzira da li su životinjama potrebni. Sa stalnom upotrebom antibiotika, dolazi do mutacija bakterija i na kraju one završavaju u mesu koji ljudi upotrebljavaju u svakodnevnoj u ishrani. Ti rezidentni depoziti mogu ozbiljno ugroziti ljudsko zdravlje. Kao rezultat prethodno navedenog savremene tendencije u industriji ljudske ishrane su upotreba proizvoda bez antibiotika  sa veoma velikom primenom probiotika.

  
 

Cenzone'-ova tehnologija zasnovana na specijalnim nutricionim proizvodima distribuira se i uzima se za povećanje i kvalitativno poboljšanje proizvodnje mesa, mleka i jaja u više od 50 zemalja sveta.

Godine 2000. Cenzone Tech-Europe, je prva kompanija koja je dobila sertifikat od Evropske Unije za distribuciju Yeasture W-a kao aditiv u svakodnevnoj ishrani za krave, svinje i živinu.

Sv Cenzoneovi proizvodi su bazirani narazličitim formulama i imaju različite proporcije. Cenzone Vam nudi široki spektar proizvoda za sve sektore u proizvodnji hrane za životinje. Svi proizvodi su specifično razvijani i formulisani za optimizaciju životinjskog zdravlja. veću produktivnost i dalju pripremu za ljudsku upotrebu.

 


betaglucans.us

 

 

 

 

 
Glavna - Proizvodi - Projekti - Istraživanja - Kontakt - Novosti
© 2005 Cenzone Tech Europe